Mỡ xanh chịu nhiệt Edgar Grease Lithium Complex được sản xuất trên cơ sở nguồn dầu gốc chất lượng cao và phụ gia cực áp EP (Extreme Pressure).
Gọi zalo
0839686769